Společnost INOS Zličín, a.s. zahájila svoji činnost od 1.4.1999. Navázala na úspěšnou práci INOS - stavebně obchodní spol. s r.o., založené již v roce 1991.

Rozhodnutí majitelů společnosti o změně právní formy bylo motivováno snahou zajistit svým zákazníkům větší právní jistotu, zejména větším základním kapitálem a zvýšenou odpovědností společnosti i jejího vedení za své závazky, kterou dle našeho právního systému akciová společnost poskytuje.

V průběhu let společnost procházela vývojem. Nejen zvyšováním počtu zaměstnanců, vozového parku a mechanizace, ale i zvyšováním své profesionality a odbornosti.

V roce 2002 byl v naší společnosti certifikován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

V dnešní době však pouhá kvalita nestačí, neboť si uvědomujeme, že ochrana společného životního prostředí nabírá na stále větší důležitosti. Certifikát systému environmentálního managementu nebývá obvykle striktně vyžadován, ale je rozhodně v oblastech s vlivem na životní prostředí marketingovou výhodou a zaručuje vedení společnosti i jejím zákazníkům to že se při naší činnosti ohleduplně chováme a budeme chovat k našemu životnímu prostředí. Vedení společnosti INOS Zličín, a.s. proto rozhodlo o zavedení systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001. Dne 2.12.2005 proběhl úspěšně certifikační audit a certifikát byl vydán s platností od 14.12.2005.

K témuž datu byl zaveden i systém BOZP a všechny systémy byly sloučeny do komplexního systému EMS. Veškeré certifikáty jsou pravidelně každoročně obnovovány na základě úspěšně absolvovaných auditů autorizovanými certifikačními společnostmi.

Abychom mohli rozšířit okruh našich investorů o ty, kteří vyžadují prověrku na stupeň utajení "vyhrazené", podali jsme u Národního bezpečnostního úřadu ČR žádost na bezpečnostní prověrku řídících pracovníků a naší společnosti. Osvědčení, umožňující přístup k utajované informaci stupně utajení "vyhrazené" nám bylo vydáno dne 22.3.2006 pod číslem 000084.

Od roku 2001 sídlíme ve vlastní budově s ubytovnou pro zaměstnance společnosti, dílnou a zázemím.

Společnosti se nevyhnula krize ve stavebnictví po roce 2008. Problémy, které vedly ke krachu mnohých stavebních firem jsme překonali a věříme v úspěšný růst v dalších letech.

Jsme velice rádi, že většina našich objednatelů a investorů je s naší prací spokojena, o čemž svědčí jejich reference. A jsme hrdí, že v roce 2013 jsme obdrželi významné ocenění – Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR nás vyhlásili za vítěze soutěže Stavební firma roku 2012 v kategorii střední stavební firma.

Jsme přesvědčeni, že i nadále budeme pro své zákazníky a obecně společnost přínosem. Aktuální údaje o naší činnosti jsou k dispozici ve výročních zprávách na stránkách tohoto webu.

Kopie výše zmíněných dokumentů můžete shlédnout v sekci reference.

 

Ing. Radoslav Dvořák (předseda představenstva a ředitel společnosti)