Integrovaný systém řízení (IMS)

Nejefektivnější zavedení systému životního prostředí a bezpečnosti práce bylo formou integrace do stávajícího již certifikovaného systému jakosti. Vznikl tedy integrovaný systém (IMS), který zahrnuje jakost (ČSN EN ISO 9001:2009), životní prostředí (ČSN EN ISO 14001:2005), bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ČSN OHSAS 18001:2008).

 

ČSN EN ISO 9001:2009 SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI (QMS)

ISO 9001
ISO 9001

ČSN EN ISO 14001:2005 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (EMS)

20150819_113839_001
ISO 14001

ČSN OHSAS 18001:2008 SYSTÉM BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

ISO 18001
OHSAS 18001