Výstavba a rekonstrukce kanalizace pro VEOLIA VODA Česká republika, a.s. (dříve PVK - Pražské vodovody a kanalizace, a.s.)

Podstatnou náplň práce střediska inženýrských staveb tvoří práce pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK, a.s.) a Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. (PVS, a.s.). Zejména se jedná o opravy a rekonstrukce stávajících kanalizací a vodovodů, ale i o výstavbu nových úseků v hlavním městě Praze. Pracujeme jak klasickou technologií – pažený výkop z povrchu, tak i hornickým způsobem, tunelováním apod. Technické vybavení firmy umožňuje zvládnout i složité geologické či prostorové podmínky.

 

Název akce: Odstranění povodňových škod – výpust Prvního pluku, Praha 8

Investor : PVS, a.s., Žatecká 2, Praha 1

Cena : 35,184 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 10 měsíců

Dokončeno: 02/2016

 

P4220569 CIMG5918

 

Název akce: Obnova vodovodních řadů, ul. Nad Koulkou a okolí, Praha 5

Investor : PVS, a.s., Žatecká 2, Praha 1

Cena : 24,855 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 8 měsíců

Dokončeno: 09/2015

 

Název akce: Odstranění povodňových škod – výpust OK 1E a okolí (ZOO), Praha 7 - Troja

Investor : PVS, a.s., Žatecká 2, Praha 1 

Cena : 6,892 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 7 měsíců

Dokončeno: 09/2015

 

CIMG5785 CIMG5791

 

Název akce : Havárie kanalizačního řadu DN 300, Družstevní ochoz, Praha 4

Investor : PVK, a.s., Národní 13, Praha 1, závod Sítě, Ke Karlovu 8a, Praha 2

Cena : 1,174 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 1 měsíc

Dokončeno: 04/2015

 

Fotografie0276_1 Fotografie0282_1

 

Název akce: Rekonstrukce kanalizace, ul. Pod Vavřincem, Praha 5

Investor : PVS, a.s., Žatecká 2, Praha 1 

Cena : 5,895 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 4 měsíce

Dokončeno: 12/2014

 

Název akce : Oprava kanalizačního řadu DN 1200, Pod Barrandovským studiem, Praha 5 - Barrandov

Investor : PVK, a.s., Národní 13, Praha 1, závod Sítě, Ke Karlovu 8a, Praha 2

Cena : 4,692 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 5 měsíců

Dokončeno: 10/2014

 

Název akce: Obnova vodovodních řadů, ul. Armády, Praha 5

Investor : PVS, a.s., Žatecká 2, Praha 1 

Cena : 7,306 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 5 měsíců

Dokončeno: 07/2014

 

Název akce: Obnova vodovodního řadu, ul. Na kovárně a Oblouková a rekonstrukce kanalizace, ul. ul. Na kovárně, Praha 10

Investor : PVS, a.s., Žatecká 2, Praha 1 

Cena : 4,252 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 8 měsíců

Dokončeno: 06/2014

 

Název akce: Rekonstrukce kanalizace, ul. U Paliárky, Praha 5

Investor : PVS, a.s., Žatecká 2, Praha 1

Cena : 4,343 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 4 měsíce

Dokončeno: 11/2013

 


Název akce: Rekonstrukce kanalizace, ul. U lužického semináře, Praha 1 

Investor : PVS, a.s., Žatecká 2, Praha 1 

Cena : 9,95 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 8 měsíců

Dokončeno: 07/2013

 

DSC04418 DSC_0006_1  

 

Název akce: Rekonstrukce kanalizace, ul. Adamova, Praha 6

Investor : PVS, a.s., Žatecká 2, Praha 1 

Cena : 10,90 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 5 měsíců

Dokončeno: 12/2012

 

Název akce: Přepojení na kanalizaci, likvidace ČOV Běchovice

Investor : PVS, a.s., Žatecká 2, Praha 1 

Cena : 19,150 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 9 měsíců

Dokončeno: 08/2012

 

Název akce: Rekonstrukce kanalizace, Pod Vidoulí, Praha 5

Investor : PVS, a.s., Cihelná 4, Praha 1 

Cena : 2,85 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 2 měsíce

Dokončeno: 10/2010

 

Název akce: Rekonstrukce kanalizace, Filmařská, Praha 5

Investor : PVS, a.s., Cihelná 4, Praha 1

Cena : 13,95 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 4 měsíce

Dokončeno: 08/2010

 

Název akce: Oprava kanalizačního řadu DN 300, Chorvatská, Praha 10

Investor : PVK, a.s., Národní 13, Praha 1, závod Sítě, Ke Karlovu 8a, Praha 2

Cena: 4,5 mil. Kč

Doba plnění: 5 týdnů

Dokončeno: 10/2008

 

Název akce: Rekonstrukce dešťové kanalizace, Hellichova,  Praha 1

Investor : PVS, a.s., Cihelná 4, Praha 1 

Cena : 3,5 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 6 týdnů

Dokončeno: 08/2008

 

Název akce: Výstavba vodovodu a rekonstrukce kanalizace v ulici Morušová, Praha 9 - Kyje

Investor : PVS, a.s., Cihelná 4, Praha 1

Cena : 8,1 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 3 měsíce

Dokončeno: 12/2006

 

Ve spolupráci se subdodavateli zvládáme opravy i moderními bezvýkopovými technologiemi.

 

Například populární metoda oprav stok pomocí rukávce kdy dojde v poškozeném kanalizačním řadu k jeho zpevnění celoobvodovým laminováním a zamezí se tak jakýmkoliv průsakům a statickým problémům bez nutnosti výkopových prací. Naše firma zajišťuje pro tyto práce stavební připravenost – zaváděcí šachty, čerpání vody, utěsnění proti průniku vody, dopravní značení apod.

 

Inženýrské sítě pro obce a městské části

 

Název akce: Vodovod Zadní Kopanina, Praha 5 – Zadní Kopanina

Investor : Hl. město Praha, odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, hlavní dodavatel Čermák a Hrachovec a.s.

Cena : 7,335 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 4 měsíce

Dokončeno: 11/2014

 

Název akce : TV Lipence, etapa 0007 – SO 310 vodovodní přivaděč

Investor : Hl. město Praha, odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, hlavní dodavatel EUROVIA CS a.s.

Cena : 39,516 mil. Kč bez DPH

Doba plnění : 12 měsíců

Dokončeno : 10/2012

 

DSC03229_1


Název akce: Prodloužení vodovodního řadu v ulici V Zámcích, Praha 8 - Bohnice 

Investor : ÚMČ Praha 8

Cena : 4,057 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 3 měsíců

Dokončeno: 12/2012

 

Název akce : TV Štěrboholy, etapa 0009, dešťová kanalizace

Investor : Hl. město Praha, odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, hlavní dodavatel Ingbau CZ, s.r.o.

Cena : 16,10 mil. Kč + DPH

Doba plnění : 5 měsíců

Dokončeno : 06/2010

 

Fotografie0276_2  

 

Název akce : TV Horní Počernice, etapa 0011, Pod Starákem

Investor : Hl. město Praha, odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, v zastoupení fou Zavos, s.r.o., Fr. Kadlece 16, Praha 8

Cena : 5,90 mil. Kč + DPH

Doba plnění : 3 měsíce

Dokončeno : 10/2009

 

Inženýrské sítě pro soukromé investory a další instituce

Provádíme výstavbu inženýrských sítí i pro soukromé investory a další instituce a to jak rekonstrukce, tak především výstavbu nové technické infrastruktury pro bytové a rodinné domy, průmyslové a administrativní objekty.

 

Název akce: Rekonstrukce a dostavba splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a obnova areálové komunikace

Investor OPTIREAL s.r.o., Borovanská 3386/6, Praha 4

Cena : 2,703 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 6 týdnů

 

Název akce: IS a komunikace pro obytný komplex Nový Zličín

Investor : P&K developers

Cena : 9,610 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 9 měsíců

Dokončeno: 10/2012

 

DSC01358_1 DSC03206_1

 

Název akce: Oprava odvodnění zastřešení haly C Masarykova nádraží, Praha 1

Investor: Průmstav a.s., Boženy Němcové 1881/5, Praha 2

Cena : 2,50 mil. Kč bez DPH

Doba plnění : 2 měsíce

Dokončeno : 11/2011

 

Název akce :  Rodinné a bytové domy Panorama Kyje – inženýrské sítě

Investor : Ekospol a.s.

Cena : 14,50 mil. Kč + DPH

Doba plnění : 6 týdnů