Rekonstrukce kanalizace hornickým způsobem

Tam kde běžné metody oprav kanalizace selhávají a nové metody nejsou dostupné, nebo dostatečně použitelné, přichází tradiční technologie prováděná hornickým způsobem. Tato technologie je volena především tam, kde není možno zajistit stabilitu jam a rýh, tam kde spleť inženýrských sítí brání otevřenému výkopu, nebo není například možné zastavit, či jinak omezit provoz na důležitých dopravních tepnách Hl. města Prahy. Práce prováděné hornickým způsobem provádíme převážně ručně za použití drobných mechanizmů. Stavební provoz musí vyhovovat přísným podmínkám, daným legislativou a dozorem OBÚ.

Ukázka opravy kanalizace za použití "pražských rámů" a detail použití 100% pažení.

hor_pr_1_o 

Ukázka použití "LB rámů", zdění nové kanalizační stoky, hloubení těžní šachty.

  

Na této stránce jsou uvedeny jen malé příklady naší činnosti. Aktuální seznam referencí naleznete v sekci reference.