INOS Zličín a.s.

Historie INOS Zličín, a.s.

Společnost INOS Zličín, a.s. zahájila svoji činnost od 1.4.1999. Navázala na úspěšnou práci firmy INOS - stavebně obchodní spol. s r.o., založené v roce 1991 Důvodem změny právní formy bylo, že akciová společnost dává našim zákazníkům dle našich zákonů větší právní jistotu, zejména větším základním kapitálem a zvýšenou odpovědností společnosti i jejího vedení za své závazky.

Společnost se zabývá zejména výstavbou inženýrských sítí (zejm. kanalizací) a komunikací. Podstatnou část obratu tvoří i stavby pozemního stavitelství, realitní a správcovská činnost.

Hlavními středisky firmy jsou:

Středisko inženýrských sítí a komunikací vytváří v současné době rozhodující obrat firmy. Provádí veškeré dodávky v oboru venkovních kanalizací, tzn. nová potrubí i opravy včetně stok a prací hornickým způsobem (tunelování), a v materiálech dle přání investora (kamenina, plast, beton). Dále zhotovuje vodovody a plynovody vč. vysokotlaku a středotlaku. Dodávky ukončuje včetně silničních těles a konečných povrchů, tedy dlažeb, asfaltů, betonů a terénních úprav. Komunikace zhotovuje i jako samostatné zakázky.

Středisko pozemních staveb v současné době spravuje a udržuje nemovitosti a zajišťuje přípomoce pro hlavní středisko inženýrských sítí. Vyvíjí rovněž developerskou činnost a koordinuje subdodavatele našich pozemních staveb.

Nezanedbatelnou činností firmy je i realitní činnost. Svými nákladními a dodávkovými vozy zajišťujeme i autodopravu.

V roce 2006 je cílem nadále udržet dobré jméno, které máme u našich zákazníků a dle možností naše služby zkvalitnit. K tomu směřuje veškerá činnost firmy. Napomoci by měl i systém řízení jakosti a jeho neustálé zdokonalování dle ČSN EN 9000:2001. Systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 byl v naší společnosti certifikován v roce 2002 (Certifikát č. 563/2002). Dne 3.11.2011 proběhl recertifikační audit. Certifikát byl vydán 25.11.2011 certifikačním orgánem 3EC International, s.r.o. pod číslem Q-0533C/11.

V dnešní době však pouhá kvalita nestačí, neboť si uvědomujeme, že ochrana našeho společného životního prostředí nabírá na stále větší důležitosti. Certifikovaný systém řízení jakosti je v dnešní době nezbytnou podmínkou výběrových řízení, a to už nejen u státních zakázek. Certifikát systému environmentálního managementu není dosud striktně vyžadován, ale je rozhodně v oblastech s vlivem na životní prostředí marketingovou výhodou a zaručuje vedení společnosti i jejím zákazníkům to že se při naší činnosti ohleduplně chováme a budeme chovat k našemu životnímu prostředí. Proto se vedení společnosti INOS Zličín, a.s. rozhodlo o zavedení systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a následného certifikovaní systému akreditovanou společností. Dne 2.12.2005 proběhl úspěšně certifikační audit. Certifikát byl vydán s platností od 14.12.2005 certifikačním orgánem CQS 137/2005 a IQNet CZ-137/2005. Dne 3.11.2011 proběhl recertifikační audit. Certifikát byl vydán 25.11.2011 certifikačním orgánem 3EC International, s.r.o. pod číslem E-0267C/11.

Vedení společnosti INOS Zličín, a.s. se rozhodlo o zavedení systému BOZP a následné certifikace dle OHSAS 18001:1999 souběžně se systémem EMS. Dne 2.12.2005 proběhl úspěšně certifikační audit. Certifikát byl vydán s platností od 14.12.2005 certifikačním orgánem CQS 138/2005 a IQNet CZ-138/2005. Dne 3.11.2011 proběhl recertifikační audit. Certifikát byl vydán 25.11.2011 certifikačním orgánem 3EC International, s.r.o. pod číslem S-0194C/11.

Abychom mohli rozšířit okruh našich investorů o ty, kteří vyžadují prověrku na stupeň utajení "vyhrazené", podali jsme u Národního bezpečnostního úřadu ČR žádost na bezpečnostní prověrku řídících pracovníků a naší společnosti. Osvědčení, umožňující přístup k utajované informaci stupně utajení "vyhrazené" nám bylo vydáno dne 22.3.2006 pod číslem 000084.

Společnost vlastní Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. c) a i) zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, vydané Obvodním báňským úřadem Kladno pod čj. 8192/03.

Společnost je zapsána v seznamu kvalifikovaných dodavatelů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (Rozhodnutí čj. 20514/2004-423).

Společnost je od r. 2004 členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice (čl. č. 2306).

Ing. Radoslav Dvořák (místopředseda představenstva a ředitel společnosti)

Kopie výše zmíněných dokumentů můžete shlédnout v sekci reference.