INOS Zličín a.s.

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (IMS)

Nejefektivnější zavedení systému životního prostředí a bezpečnosti práce bylo formou integrace do stávajícího již certifikovaného systému jakosti. Vznikl tedy integrovaný systém (IMS), který zahrnuje jakost (ČSN EN ISO 9001:2009), životní prostředí (ČSN EN ISO 14001:2005), bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ČSN OHSAS 18001:2008).

V rámci IMS vydalo vedení společnosti Politiku IMS.

ČSN EN ISO 9001:2009 SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI (QMS)

Systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000 byl v naší společnosti certifikován již v roce 2002. Certifikát vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pod č. 563/2002. Platnost certifikátu byla stanovena do 1.12.2005. Souběžně s certifikátem jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 získala společnost INOS Zličín, a.s. průkaz způsobilosti pod č. 3001/237/2002 pro stavební práce v oboru inženýrských sítí a pozemních komunikací.

Dne 1. a 2.11.2005 proběhl ve společnosti INOS Zličín, a.s. recertifikační audit jakosti a první kolo auditu na rozšíření systému o ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999. Certifikát byl vydán s platností od 1.12.2005 certifikačním orgánem CQS 2237/2005 a IQNet CZ-2237/2005. Dne 4.11.2008 proběhl dozorový audit. Certifikát byl obnoven a vydán s platností od 24.11.2008 certifikačním orgánem CQS pod číslem 2273/2008 a IQNet CZ-2273/2008. Dne 3.11.2011 proběhl recertifikační audit. Certifikát byl vydán 25.11.2011 certifikačním orgánem 3EC International, s.r.o. pod číslem Q-0533C/11. Dne 30.10.2012 proběhl dozorový audit. Každoročně probíhá dozorový audit.

ČSN EN ISO 9001:2009
ISO 9001

ČSN EN ISO 14001:2005 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (EMS)

Vedení společnosti INOS Zličín, a.s. se již na přelomu roku 2003/2004 rozhodlo o zavedení systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a následného certifikovaní systému akreditovanou společností. Dne 2.12.2005 proběhl úspěšně certifikační audit. Certifikát byl vydán s platností od 14.12.2005 certifikačním orgánem CQS 137/2005 a IQNet CZ-137/2005. Dne 4.11.2008 proběhl dozorový audit. Certifikát byl obnoven a vydán s platností od 24.11.2008 certifikačním orgánem CQS pod číslem 197/2008 a IQNet CZ-197/2008. Dne 3.11.2011 proběhl recertifikační audit. Certifikát byl vydán 25.11.2011 certifikačním orgánem 3EC International, s.r.o. pod číslem E-0267C/11. Dne 30.10.2012 proběhl dozorový audit. Každoročně probíhá dozorový audit.

Popis integrace EMS do stávající systému jakosti.

ČSN EN ISO 14001:2005
ISO 14001

ČSN OHSAS 18001:2008 SYSTÉM BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

Vedení společnosti INOS Zličín, a.s. se rozhodlo o zavedení systému BOZP a následné certifikace dle OHSAS 18001:1999 souběžně se systémem EMS. Dne 2.12.2005 proběhl úspěšně certifikační audit. Certifikát byl vydán s platností od 14.12.2005 certifikačním orgánem CQS 138/2005 a IQNet CZ-138/2005 dle OHSAS 18001:1999. Dne 4.11.2008 proběhl recertifikační audit dle nové normy ČSN OHSAS 18001:2008. Certifikát byl vydán s platností od 24.11.2008 certifikačním orgánem CQS 198/2008 a IQNet CZ-198/2008 dle OHSAS 18001:2007 (ČSN OHSAS 18001:2008). Dne 3.11.2011 proběhl recertifikační audit. Certifikát byl vydán 25.11.2011 certifikačním orgánem 3EC International, s.r.o. pod číslem S-0194C/11. Dne 30.10.2012 proběhl dozorový audit. Každoročně probíhá dozorový audit.

ČSN OHSAS 18001:2008
OHSAS 18001