INOS Zličín a.s.

Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací

Středisko inženýrských sítí provádí veškeré dodávky v oboru kanalizací tzn. nová potrubí i jejich opravy, rekonstrukce stokové sítě prováděné tradičním či hornickým způsobem (tunelováním), a to v materiálech dle přání investora (plast, kamenina, beton či zděné).

Dále staví vodovody a plynovody vysokotlaku a středotlaku. Dodávky ukončuje včetně silničních těles a konečných povrchů, tedy dlažeb, asfaltů, betonů a terénních úprav.

Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí, vodovodů a kanalizace

Stavíme a rekonstruujeme venkovní kanalizace, vodovody a ostatní inženýrské sítě.

Výstavba a rekonstrukce pozemních komunikací

Provádíme výstavbu a rekonstrukci pozemních komunikací včetně dopravního značení, odvodnění, opěrných zdí, městského vybavení, zahradních úprav a ostatních.

Zemní a výkopové práce prováděné hornickým způsobem

Speciální práce prováděné hornickým způsobem při rekonstrukci a výstavbě inženýrských sítí. Na tyto práce vlastní INOS Zličín, a.s. oprávnění od báňského úřadu (OBÚ v Kladně).