INOS Zličín a.s.

Inženýrské sítě - kanalizace, vodovody, plynovody

Výstavba a rekonstrukce kanalizace pro VEOLIA VODA Česká republika, a.s. (dříve PVK - Pražské vodovody a kanalizace, a.s.)

Podstatnou náplň práce střediska inženýrských staveb tvoří práce pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK, a.s.) a Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. (PVS, a.s.). Zejména se jedná o opravy a rekonstrukce stávajících kanalizací a vodovodů, ale i o výstavbu nových úseků v hlavním městě Praze. Pracujeme jak klasickou technologií – pažený výkop z povrchu, tak i hornickým způsobem, tunelováním apod. Technické vybavení firmy umožňuje zvládnout i složité geologické či prostorové podmínky.

Obetonování potrubí Pažící boxy připravené k usazení

Praha, ulice Bulharská, Hybernská, Vlašská, Jindřišská, Olympijská, Anglická, Sněmovní, Parléřova, Dlouhá, Dykova, Křížová, Podolská a mnoho dalších. Oprava kanalizace za využití pažících boxů. Pažící boxy urychlují výstavbu, zvyšují produktivitu a bezpečnost práce.

Nejrozšířenějším způsobem jsou opravy z povrchu - vybagrování, pažení pomocí boxů, pokládka a obetonování trub, hutněné zásypy a oprava komunikace do původního stavu.

Ve spolupráci se subdodavateli zvládáme opravy i moderními bezvýkopovými technologiemi.

Například populární metoda oprav stok pomocí rukávce kdy dojde v poškozeném kanalizačním řadu k jeho zpevnění celoobvodovým laminováním a zamezí se tak jakýmkoliv průsakům a statickým problémům bez nutnosti výkopových prací. Naše firma zajišťuje pro tyto práce stavební připravenost – zaváděcí šachty, čerpání vody, utěsnění proti průniku vody, dopravní značení apod.

Inženýrské sítě pro obce a městské části

Kanalizaci vč. tlakové jsme stavěli např. ve Vraném n. Vltavou, námi zhotovená kanalizace je i v Brandýse nad Labem či v Praze - Zličíně, kanalizace a vodovod v Praze - Lipencích, Psárech, Dolních Jirčanech a dalších.

TV Lipence, etapa 0003 Lipany - Komunikace a sítě V Roklích (dešťová kanalizace, vodovod, plynovod a komunikace)
Investor: Hl. město Praha, odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, v zastoupení Zavos, s.r.o., Cena: 17,8 mil. Kč bez DPH, Doba plnění: 7 měsíců, Dokončeno: 10/2003

Inženýrské sítě pro soukromé investory a další instituce

Provádíme výstavbu inženýrských sítí i pro soukromé investory a další instituce a to jak rekonstrukce, tak především výstavbu nové technické infrastruktury pro bytové a rodinné domy, průmyslové a administrativní objekty.

Jako ukázku vybíráme tato zakázky:

Výstavba inženýrských sítí Nový Jenštejn
Hlavní dodavatel: Feronastav, a.s.

Kanalizace Nový Jenštejn Kanalizace Nový Jenštejn

Prodejna sanitárních potřeb s administrativním a skladovým zázemím Dolní Měcholupy, část kanalizace,
Hlavní dodavatel: Lesostavby Třeboň, a.s, Cena: 2,6 mil. Kč bez DPH, Doba plnění: 2 měsíce, Dokončeno: 07/2004

Opravy hydroizolace a venkovní kanalizace objektů ČS a.s. Sokolovská a 1. Pluku PS ,
Investor: Česká spořitelna, a.s., Cena: 1,4 mil. Kč, Dokončeno: 11/2003

Malý Fürstenberský palác - rekonstrukce venkovních rozvodů zdravotně tech. inženýrských sítí, Valdštejnská ulice, Praha 1,
Investor: Kancelář Senátu ČR, Valdštejnské nám.17/4, Praha 1, Cena: 1,2 mil. Kč, Dokončeno: 02/1999, Doba plnění: 2 měsíce

Na této stránce jsou uvedeny jen malé příklady naší činnosti. Aktuální seznam referencí naleznete v sekci reference.