INOS Zličín a.s.

Inženýrské sítě - komunikace

Výstavba komunikací pro obce a městské části

Středisko inženýrských staveb provádí také výstavbu a rekonstrukci komunikací převážně na území Hl. města Prahy a přilehlých městských částí. Výjimkou není i výstavba pro obce v regionu středočeského kraje.

Praha - Zličín - výstavba a opravy komunikací

Středisko inženýrských staveb provádí rekonstrukce a výstavbu komunikací pro MČ Zličín již od roku 1996 kdy byla provedena výstavba nové kanalizace a komunikace II. etapa. Výběrem uvádíme další realizované zakázky:

TV Zličín, etapa 0003, komunikace ze zámkové dlažby v ul. Lačnovská, Mistřínská, U lípy, Praha - Zličín
Investor: Hl. město Praha, odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, Cena: 4,8 mil. Kč, Dokončeno: 07/2001, Doba plnění: 11 týdnů

ul. Mistřínská ul. Lačnovská ul. Lačnovská

TV Zličín, etapa 0007 Tylovická, komunikace a chodníky ze zámkové dlažby a živic v ul. Tylovická, Nedašovská, Za archivem, Za Radostí, Praha - Zličín
Investor : Hl. město Praha, odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, v zastoupení fou Zavos, s.r.o., Cena: 5,1 mil. Kč, Dokončeno: 04/2003, Doba plnění: 3 měsíce

Praha - Lipence - výstavba a opravy komunikací

Prováděli jsme také výstavbu komunikací a přidružené infrastruktury v městské části Praha - Lipence. Výběrem uvádíme tyto zakázky:

TV Lipence, etapa 0004 Lipany - Komunikace Jílovišťská; sanace a nové vydláždění koryta potoka, zatrubnění dešťové kanalizace
Investor: Hl. město Praha, odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, v zastoupení fou Zavos, s.r.o., hl. davatel INPROS Praha, Cena: 4,3 mil. Kč bez DPH, Doba plnění: 17 týdnů, Dokončeno: 10/2003

TV Lipence, etapa 0003 Lipany - Komunikace a sítě V Roklích (dešťová kanalizace, vodovod, plynovod a komunikace)
Investor: Hl. město Praha, odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, v zastoupení Zavos, s.r.o., Cena: 17,8 mil. Kč bez DPH, Doba plnění: 7 měsíců, Dokončeno: 10/2003

ul. V Roklích ul. V Roklích

Praha 4 - výstavba a opravy komunikací

Oprava komunikace V mokřinách Praha 4
Investor: Hl. město Praha, odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, v zastoupení fou Výstavba inženýrských staveb, a.s, Uživatel: TSK hl. m. Prahy, Cena: 2,3 mil. Kč, Dokončeno: 12/2000

Výstavba komunikací pro soukromé investory a další instituce

Provádíme výstavbu komunikací i pro soukromé investory a další instituce a to jak rekonstrukce, tak především výstavbu nové technické infrastruktury pro bytové a rodinné domy, průmyslové a administrativní objekty.

Jako ukázku vybíráme tato zakázky:

Výstavba inženýrských sítí a komunikací Nový Jenštejn
Hlavní dodavatel: Feronastav, a.s., Doba plnění: probíhá

Firma Reebok - zámková dlažba u sídla firmy
Praha, Nádražní ulice - parkovací plocha firmy Reebok

Na této stránce jsou uvedeny jen malé příklady naší činnosti. Aktuální seznam referencí naleznete v sekci reference.