- INOS Zličín, a.s. - https://www.inos.cz -

Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a vodovodů

Podstatnou náplň práce střediska inženýrských staveb tvoří práce pro Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. (PVS, a.s.) a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK, a.s.). Zejména se jedná o opravy a rekonstrukce stávajících kanalizací a vodovodů, ale i o výstavbu nových úseků v hlavním městě Praze. Pracujeme jak klasickou technologií – pažený výkop z povrchu, tak i hornickým způsobem [1], prací v podzemí či tunelováním. Technické vybavení firmy umožňuje zvládnout i složité geologické či prostorové podmínky.

 

Rovněž provádíme výstavbu inženýrských sítí i pro soukromé investory a další instituce a to jak rekonstrukce, tak především výstavbu nové technické infrastruktury pro bytové a rodinné domy, průmyslové a administrativní objekty.