Adresa Strojírenská 411/11, 155 21 Praha -Zličín Telefon +420 257 181 041 Stavebictví Inos inos@inos.cz

Historie společnosti

Společnost INOS Zličín, a.s. zahájila svoji činnost 1. 4. 1999. Navázala na úspěšnou práci INOS – stavebně obchodní spol. s r.o., založené již v roce 1991.

Rozhodnutí majitelů společnosti o změně právní formy bylo motivováno snahou zajistit svým zákazníkům větší právní jistotu, zejména větším základním kapitálem a zvýšenou odpovědností společnosti i jejího vedení za své závazky, kterou dle našeho právního systému akciová společnost poskytuje.

V průběhu let společnost procházela vývojem. Nejen zvyšováním počtu zaměstnanců, vozového parku a mechanizace, ale i zvyšováním své profesionality a odbornosti.

V roce 2002 byl v naší společnosti certifikován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

V dnešní době však pouhá kvalita nestačí, neboť si uvědomujeme, že ochrana společného životního prostředí nabírá na stále větší důležitosti. Certifikát systému environmentálního managementu nebývá obvykle striktně vyžadován, ale je rozhodně v oblastech s vlivem na životní prostředí marketingovou výhodou a zaručuje vedení společnosti i jejím zákazníkům to že se při naší činnosti ohleduplně chováme a budeme chovat k našemu životnímu prostředí. Vedení společnosti INOS Zličín, a.s. proto rozhodlo o zavedení systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001. K témuž datu byl zaveden i systém BOZP a všechny systémy byly sloučeny do komplexního systému EMS.

Veškeré certifikáty jsou pravidelně obnovovány. Opakovaný recertifikační audit, na normy ČSN EN ISO: 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008 proběhl v říjnu 2017. Certifikáty byly vydány 30. 10. 2017 certifikačním orgánem 3EC International, s.r.o. s platností na další 3 roky.

Od roku 2001 sídlíme ve vlastní budově s ubytovnou pro zaměstnance společnosti, dílnou a zázemím.

Jsme velice rádi, že naši objednatelé jsou s naší prací spokojeni, o čemž svědčí jejich reference. A jsme hrdí, že v roce 2013 jsme obdrželi významné ocenění – Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR nás vyhlásili za vítěze soutěže Stavební firma roku 2012 v kategorii střední stavební firma.

Jsme přesvědčeni, že i nadále budeme pro své zákazníky i pro své okolí přínosem. Aktuální údaje o naší činnosti jsou k dispozici ve výročních zprávách na stránkách tohoto webu.

Kopie výše zmíněných dokumentů můžete shlédnout v sekci reference.