Adresa Strojírenská 411/11, 155 21 Praha -Zličín Telefon +420 257 181 041 Stavebictví Inos inos@inos.cz

O společnosti

Naše společnost se zabývá výstavbou venkovních inženýrských sítí (zejm. kanalizací a vodovodů) a komunikací. Podstatnou část obratu tvoří i realitní a správcovská činnost. Od roku 2005 rovněž provozujeme 3* garni hotel v pražském Podolí s 32 pokoji.

Hlavními středisky stavební části společnosti jsou:
•    středisko inženýrských sítí a komunikací
•    středisko pozemních staveb
•    středisko dopravy a mechanizace

Středisko inženýrských sítí a komunikací vytváří v současné době rozhodující obrat firmy. Provádí veškeré dodávky v oboru venkovních kanalizací, tzn. nová potrubí i opravy stok a včetně prací hornickým způsobem (tunelování). Dále zhotovuje vodovody a plynovody vč. vysokotlaku a středotlaku. Dodávky kompletuje včetně silničních těles a konečných povrchů, tedy dlažeb, asfaltů, betonů a terénních úprav. 

Novinkou v našem portfoliu je zhotovení nízkotlakých a vysokotlakých injektáží. Ty napomáhají zaplňovat kaverny a zlepšovat pevnost zemin. 

Středisko pozemních staveb v současné době spravuje a udržuje nemovitosti a zajišťuje přípomoce pro hlavní středisko inženýrských sítí. Vyvíjí rovněž developerskou činnost a koordinuje subdodavatele našich pozemních staveb.

Nezanedbatelnou činností firmy je i realitní činnost. 

Svými nákladními a dodávkovými vozy zajišťujeme i autodopravu.

Společnost vlastní Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. c) a i) zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, vydané Obvodním báňským úřadem Kladno pod čj. 8192/03.

Společnost je zapsána v seznamu kvalifikovaných dodavatelů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (Rozhodnutí čj. 20514/2004-423).
Společnost je od r. 2004 členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice (čl. č. 2306). 

Po vstupu do hotelnictví jsme se přihlásili rovněž ke členství v Asociaci hotelů a restaurací. Hotel úspěšně opakovaně prochází certifikací v mezinárodním systému Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky, viz. www.hotelstars.cz.

Kopie výše zmíněných dokumentů můžete shlédnout v sekci reference.