Adresa Strojírenská 411/11, 155 21 Praha -Zličín Telefon +420 257 181 041 Stavebictví Inos inos@inos.cz

Dokumenty

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (IMS)

ČSN EN ISO 9001:2016 SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY (QMS) Systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000 byl v naší společnosti certifikován již v roce 2002. Certifikát vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pod č. 563/2002. Souběžně s certifikátem jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 získala společnost INOS Zličín, a.s. průkaz způsobilosti pod č. 3001/237/2002 pro …

Českých 100 nejlepších 2017

Ocenění

Českých 100 nejlepších 2017   Stavební firma roku 2012  

Ostatní oprávnění a certifikáty

Osvědčení o registraci k DPH   Oprávnění k činnosti hornickým způsobem  

Výroční zprávy a závěrky

2017 Výroční zpráva Zpráva auditora Výkaz zisků a ztrát Rozvaha 2016 Výroční zpráva Zpráva auditora Výkaz zisků a ztrát Rozvaha 2015 Výroční zpráva Zpráva auditora Výkaz zisků a ztrát Rozvaha 2014 Výroční zpráva Zpráva auditora Výkaz zisků a ztrát Rozvaha 2013 Výroční zpráva Zpráva auditora Výkaz zisků a ztrát Rozvaha

Protected: Pro akcionáře

There is no excerpt because this is a protected post.