Výstavba a rekonstrukce pozemních staveb

INOS® Zličín, a.s.

Středisko pozemních staveb v současné době slouží zejména pro vnitřní potřebu firmy, údržbu a správu nemovitostí.

Stavby obvykle zajišťuje formou takzvaného dodavatelského inženýringu, kdy celý projekt zaštiťujeme jako generální dodavatel. Na většinu profesí jsou najímány specializované a spolehlivé firmy. Tento způsob řízení přináší užitek pro všechny strany.

Novostavby

Rekonstrukce


Také můžeme nabídnout

Správcovská a realitní činnost

Kompletní správa nemovitostí. Administrativní a technický servis.

Tunelářské práce hornickým způsobem

Podzemní práce prováděné hornickým způsobem při rekonstrukci a výstavbě inženýrských sítí. Injektáže a zpevňování zemin.

Stavby pozemních komunikací

Provádíme výstavbu a rekonstrukci pozemních komunikací včetně příslušejících objektů.