Adresa Strojírenská 411/11, 155 21 Praha -Zličín Telefon +420 257 181 041 Stavebictví Inos inos@inos.cz

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (IMS)

ČSN EN ISO 9001:2016 SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY (QMS)

Systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000 byl v naší společnosti certifikován již v roce 2002. Certifikát vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pod č. 563/2002. Souběžně s certifikátem jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 získala společnost INOS Zličín, a.s. průkaz způsobilosti pod č. 3001/237/2002 pro stavební práce v oboru inženýrských sítí a pozemních komunikací.

V roce 2008 proběhl další recertifikační audit. Certifikát byl obnoven a vydán s platností od 24. 11. 2008 certifikačním orgánem CQS pod číslem 2273/2008 a IQNet CZ-2273/2008. Od té doby do současnosti, je společnost certifikována certifikačním orgánem 3EC International, s.r.o. Každoročně absolvuje dozorové audity a 1 x za 3 roky recertifikační audit.

V roce 2017 přešla společnost na systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Poslední recertifikační audit pro všechny integrované systémy se konal ve dnech 25. – 26. 10. 2017 s výsledkem „bez neshod“ a s doporučením vydat nové certifikáty.

 

ČSN EN ISO 14001:2016 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (EMS)

Vedení společnosti INOS Zličín, a.s. se již na přelomu let 2003/2004 rozhodlo o zavedení systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a následného certifikování systému akreditovanou společností. Dne 2. 12. 2005 proběhl úspěšně certifikační audit. Certifikát byl vydán s platností od 14.12.2005 certifikačním orgánem CQS 137/2005 a IQNet CZ-137/2005.

Od té doby každoročně probíhají dozorové audity a 1x za 3 roky recertifikační audity s toutéž certifikační společností, podobně jako u ČSN EN ISO 9001.

V roce 2017 přešla společnost na systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016.

 

ČSN OHSAS 18001:2008 SYSTÉM BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

Souběžně se systémem EMS vedení společnosti rozhodlo o zavedení systému BOZP a následné certifikace dle specifikace OHSAS 18001:1999. Dne 2.12.2005 proběhl úspěšně certifikační audit. Certifikát byl vydán s platností od 14.12.2005 certifikačním orgánem CQS 138/2005 a IQNet CZ-138/2005 dle OHSAS 18001:1999.

Od té doby každoročně probíhají dozorové audity a 1x za 3 roky recertifikační audity s toutéž certifikační společností, podobně jako u ČSN EN ISO 9001.

Certifikace integrovaného systému z hlediska činností se týká Provádění inženýrských sítí, inženýrských a pozemních staveb, komunikací, podzemních sanačních prací k zajištění stability podzemních prostor, hloubení jam a tunelů hornickým způsobem.

Z hlediska prvků referenčních norem není aplikována kapitola 8.3 normy ISO 9001. Z hlediska lokalit rozsah zahrnuje sídlo firmy, lokality, kde jsou prováděny činnosti související s realizací zakázek a další lokality vymezené příslušnými smluvními ustanoveními.

 

Další dokumenty poskytneme na vyžádání.