Adresa Strojírenská 411/11, 155 21 Praha -Zličín Telefon +420 257 181 041 Stavebictví Inos inos@inos.cz

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (IMS)

ČSN EN ISO 9001:2016 SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY (QMS)

Systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000 byl v naší společnosti certifikován již v roce 2002. Certifikát vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pod č. 563/2002. Souběžně s certifikátem jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 získala společnost INOS Zličín, a.s. průkaz způsobilosti pod č. 3001/237/2002 pro stavební práce v oboru inženýrských sítí a pozemních komunikací.

V roce 2008 proběhl další recertifikační audit. Certifikát byl obnoven a vydán s platností od 24. 11. 2008 certifikačním orgánem CQS pod číslem 2273/2008 a IQNet CZ-2273/2008. Od té doby do současnosti, je společnost certifikována certifikačním orgánem 3EC International, s.r.o. Každoročně absolvuje dozorové audity a 1 x za 3 roky recertifikační audit.

V roce 2017 přešla společnost na systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Poslední recertifikační audit pro všechny integrované systémy se konal ve dnech 25. – 26. 10. 2017 s výsledkem „bez neshod“ a s doporučením vydat nové certifikáty.

 

ČSN EN ISO 14001:2016 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (EMS)

Vedení společnosti INOS Zličín, a.s. se již na přelomu let 2003/2004 rozhodlo o zavedení systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a následného certifikování systému akreditovanou společností. Dne 2. 12. 2005 proběhl úspěšně certifikační audit. Certifikát byl vydán s platností od 14.12.2005 certifikačním orgánem CQS 137/2005 a IQNet CZ-137/2005.

Od té doby každoročně probíhají dozorové audity a 1x za 3 roky recertifikační audity s toutéž certifikační společností, podobně jako u ČSN EN ISO 9001.

V roce 2017 přešla společnost na systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016.

 

ČSN OHSAS 18001:2008 SYSTÉM BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

Souběžně se systémem EMS vedení společnosti rozhodlo o zavedení systému BOZP a následné certifikace dle specifikace OHSAS 18001:1999. Dne 2.12.2005 proběhl úspěšně certifikační audit. Certifikát byl vydán s platností od 14.12.2005 certifikačním orgánem CQS 138/2005 a IQNet CZ-138/2005 dle OHSAS 18001:1999.

Od té doby každoročně probíhají dozorové audity a 1x za 3 roky recertifikační audity s toutéž certifikační společností, podobně jako u ČSN EN ISO 9001.

Certifikace integrovaného systému z hlediska činností se týká Provádění inženýrských sítí, inženýrských a pozemních staveb, komunikací, podzemních sanačních prací k zajištění stability podzemních prostor, hloubení jam a tunelů hornickým způsobem.

Z hlediska prvků referenčních norem není aplikována kapitola 8.3 normy ISO 9001. Z hlediska lokalit rozsah zahrnuje sídlo firmy, lokality, kde jsou prováděny činnosti související s realizací zakázek a další lokality vymezené příslušnými smluvními ustanoveními.

 

Další dokumenty poskytneme na vyžádání.

K provozování tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close