Integrovaný systém řízení

(IMS)

Certifikát QMS


ČSN EN ISO 9001:2016
SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

Systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000 byl v naší společnosti certifikován již v roce 2002. Certifikát vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pod č. 563/2002. V roce 2017 přešla společnost na systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Poslední recertifikační audit pro všechny integrované systémy se konal v říjnu 2023 s výsledkem „bez neshod“ a s následným vydáním nových certifikátů.

Certifikát EMS


ČSN EN ISO 14001:2016
SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Vedení společnosti INOS® Zličín, a.s. se již na přelomu let 2003/2004 rozhodlo o zavedení systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a následného certifikování systému akreditovanou společností. Dne 2. 12. 2005 proběhl úspěšně certifikační audit. Certifikát byl vydán s platností od 14.12.2005 certifikačním orgánem CQS 137/2005 a IQNet CZ-137/2005.

Od té doby každoročně probíhají dozorové audity a 1x za 3 roky recertifikační audity s toutéž certifikační společností, podobně jako u ČSN EN ISO 9001.

V roce 2017 přešla společnost na systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016.

Certifikát BOZP


ČSN EN ISO 45001:2018
SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Souběžně se systémem EMS vedení společnosti rozhodlo o zavedení systému BOZP a následné certifikace dle specifikace OHSAS 18001:1999. Dne 2.12.2005 proběhl úspěšně certifikační audit. Certifikát byl vydán s platností od 14.12.2005 certifikačním orgánem CQS 138/2005 a IQNet CZ-138/2005 dle OHSAS 18001:1999.

Od té doby každoročně probíhají dozorové audity a 1x za 3 roky recertifikační audity s toutéž certifikační společností, podobně jako u ČSN EN ISO 9001. V roce 2020 přešla společnost na nový systém dle normy ČSN EN ISO 45001:2018 a byla dle něj úspěšně certifikována.

Politika jakosti


Certifikace integrovaného systému z hlediska činností se týká Provádění inženýrských sítí, inženýrských a pozemních staveb, komunikací, podzemních sanačních prací k zajištění stability podzemních prostor, hloubení jam a tunelů hornickým způsobem.

Z hlediska prvků referenčních norem není aplikována kapitola 8.3 normy ISO 9001. Z hlediska lokalit rozsah zahrnuje sídlo firmy, lokality, kde jsou prováděny činnosti související s realizací zakázek a další lokality vymezené příslušnými smluvními ustanoveními.

Další dokumenty poskytneme na vyžádání.