Adresa Strojírenská 411/11, 155 21 Praha -Zličín Telefon +420 257 181 041 Stavebictví Inos inos@inos.cz

Práce hornickým způsobem

Rekonstrukce kanalizace hornickým způsobem

Tam, kde běžné metody oprav kanalizace selhávají a nové metody nejsou dostupné nebo dostatečně použitelné, přichází tradiční technologie prováděná hornickým způsobem. Tato technologie je volena především za situací kdy není možno zajistit stabilitu jam a rýh, kde spleť inženýrských sítí brání otevřenému výkopu nebo není možné zastavit, či jinak omezit provoz na důležitých dopravních tepnách Hl. města Prahy. Práce prováděné hornickým způsobem provádíme převážně ručně za použití drobných mechanizmů. Stavební provoz musí vyhovovat přísným podmínkám, daným legislativou a dozorem OBÚ.

Aktuální seznam referencí naleznete v sekci reference.