Práce hornickým způsobem

INOS® Zličín, a.s.

Tam, kde běžné metody oprav kanalizace selhávají a nové metody nejsou dostupné nebo dostatečně použitelné, přichází tradiční technologie prováděná hornickým způsobem. Tato technologie je volena především za situací, kdy není možno zajistit stabilitu jam a rýh, kde spleť inženýrských sítí brání otevřenému výkopu nebo není možné zastavit, či jinak omezit provoz na důležitých dopravních tepnách. Práce prováděné hornickým způsobem provádíme na základě povolení a pod dozorem báňského úřadu.


Také můžeme nabídnout


Výstavba a rekonstrukce pozemních staveb

Pro vlastní developerské projekty stavíme novostavby a rekonstruujeme budovy pozemních staveb.

Správcovská a realitní činnost

Kompletní správa nemovitostí. Administrativní a technický servis.

Stavby pozemních komunikací

Provádíme výstavbu a rekonstrukci pozemních komunikací včetně příslušejících objektů.